Gå direkte til innholdet
Til startsiden
  1. Artikler & tips
  2. Barn og lesing

Gratulerer mamma, du leser oftere for barna!

En undersøkelse om lesevaner viser at norske mødre leser oftere for barna sine enn fedrene. Parallelt med at nylige PISA-resultater avdekket rekordsvake leseferdigheter blant norsk ungdom, skylder nordmenn på tidsklemma som den viktigste årsaken til sviktende høytlesning.

Over halvparten av norske mødre leser mest på hjemmebane
Over halvparten av norske mødre leser mest på hjemmebane

I samarbeid med Kantar Public har Adlibris gjennomført en undersøkelse som gir et dypere innblikk i foreldres lesevaner for barn. I undersøkelsen oppgir over halvparten av norske mødre at de leser mest for barna, mens under én av fire fedre gjør det samme.

Mamma leser oftere

Undersøkelsen som ble gjennomført blant foreldre med barn fra 1 til 12 år, viser at norske fedre leser sjeldnere for barna sine enn mødrene. 52% av kvinnene hevder at det er de som leser mest for barna, kun 24% av mennene oppgir at de leser mest. I tillegg til å lese mindre, er de også generelt mindre opptatt av å være et godt leseforbilde for barna sine enn sine kvinnelige motparter.

Hva motiverer foreldrene?

Det viser seg også at foreldrene har ulik motivasjon til å lese for barna sine. Flere mødre enn fedre trekker fram et bedre ordforråd og fantasi som noen av de viktigste motivasjonsfaktorene til lesestunden. I tillegg ser vi også at mødrene vektlegger mer egentid med barnet som en viktig årsak, mens mennene i høyere grad oppgir at barnets kunnskapsutvikling er viktigst.

Rekordsvake leseferdigheter, hvordan snu trenden?

Samtidig viser den seneste PISA-undersøkelsen at over en fjerdedel av norske tiendeklassinger har rekordsvake leseferdigheter, der spesielt guttene presterer dårlig. Denne typen resultater betyr at foreldres høytlesning for barn blir desto viktigere, da det har så stor påvirkning på barnas språkutvikling og leseevne.

Tidsklemma trekkes fram som det største hindret for mer høytlesning i hjemmet. Høytlesning fra tidlig alder legger det viktige grunnlaget for barnas fremtidige leseferdigheter og leseglede. Om det er vanskelig å få høytlesningen inn som en del av rutinene, så viser forskning at barnas leseferdigheter utvikles også med korte lesestunder. Det er viktig å huske på i en travel hverdag.

Lyspunkter i lesestatistikken

Halvparten av foreldrene oppgir at de leser for barna sine i alle fall et par ganger i uka. I en tid der skjermtid dominerer barnas lesetid, er det oppløftende å se at såpass mange foreldre fortsatt prioriterer den viktige og tradisjonelle høytlesningen.

Tips på høytlesningsbøker for 3-6-åringer > Populære høytlesningsbøker 6 - 9 år >


Kort sammendrag av undersøkelsen:

  • 52 prosent av norske kvinner mener at de selv leser mest for sine barn, sammenlignet med 24 prosent av mennene.

  • 43% av kvinnene sammenlignet med 24% av mennene synes det er viktig å være et leseforbilde for barna.

  • 9 av 10 norske foreldre mener at høytlesningen skal deles likt mellom foreldrene.

  • 1 av 4 norske foreldre oppgir tidsklemma som den største hindringen for mer høytlesning, der kvinnene er i flertall.

  • Egentid med barna (58 prosent), et bedre ordforråd (59 prosent) og at barna liker det (61 prosent) er de viktigste motivasjonsfaktorene for høytlesningen

Andre funn

Åtte ganger flere menn enn kvinner mener at barna heller vil bli lest for av den andre forelderen. Under 30% mener at barnet deres leser hver dag (29% kvinner, 23% menn) mens hele 64% av kvinnene og 54% av mennene mener det er viktig at barnet leser regelmessig. Både kvinnene (7 av 10) og mennene (5 av 10) ønsker å lese mer for barna sine. Gledelig er det at kun 10% av foreldrene svarer at de aldri leser for barna sine.


*Undersøkelsen ble gjennomført av Kantar Public i perioden 21.-27. april 2023 på vegne av nettbokhandelen Adlibris. Totalt 1500 intervjuer er gjennomført med norske, svenske og finske foreldre i alderen 18-79 år med barn mellom 1-12 år. Det er for få intervjuer blant foreldre av samme kjønn for å kunne dra relevante slutninger blant gruppen.

Publisert 9. februar 2024Skrevet av Cathrine Raabe Anderfelt, Content Marketing Specialist

Relaterte artikler