Tchaikovsky through Others' Eyes inbundenEngelska, 1999