Ett brokigt band om renens horn danskt bandSvenska, 2017