Effektiv kommunikation & presentation ljudbokSvenska, 2021