Dosan: Helga Gregorius berättelse ljudbokSvenska, 2017