Velferdsstatens vekst - og fall? e-bokNorska, 2012