Sherlock Holmes: Problemet – Återutgivning av text från 1911 e-bokSvenska, 2018