Passé : de ofrivilliga pensionärerna e-bokSvenska, 2016