Ordens ursprung : Etymologisk ordbok över 2000 ord och uttryck e-bokSvenska, 2012