Läkarnas blanka vapen : svensk smittskyddslagstiftning i historiskt perspektiv e-bokSvenska, 2016