Kafka och det kafkaeska: Det dubbla omedvetna e-bokSvenska, 2018