Fuck Mindfulness : Bli medveten och äkta mot dig själv och andra e-bokSvenska, 2020