Det sällsamma djuret från norr och andra science fictionberättelser e-bokSvenska, 2016