De andras närvaro : Essäer om konsten som kunskapskälla e-bokSvenska, 2016