Att bygga ett skolväsende: Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900 e-bokSvenska, 2015