Asbjörn Krag: Grefven af Oslo. Återutgivning av text från 1912 e-bokSvenska, 2020