Why Nobody Strokes Hedgehogs inbundenEngelska, 2019