Vid trappornas slut. Vol. 2 danskt bandSvenska, 2020