Vård och omsorg vid demenssjukdomar flexbandSvenska, 2012