Vandringsturer i Sälenfjällen flexbandSvenska, 2009