Uppsatshandboken - Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser danskt bandSvenska, 2019