Tyst erfarenhet : Om intuition och sinnlighet i en teknikpräglad kultur flexbandSvenska, 2018