Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård häftadSvenska, 2017