Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet : sammanfattning, svenskt perspektiv pocketSvenska, 2015