The Story of Storage 1. Kompendium inbundenSvenska, 2010