Teamutveckling i teori och praktik flexbandSvenska, 2019