Syzygies and Homotopy Theory inbundenEngelska, 2011