Svenskt flyg under kalla kriget inbundenSvenska, 2016