Svenskhetens tidigmoderna gränser : folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige 1500–1800 inbundenSvenska, 2017