Strunta i reglerna. Handbok för små upprorsmakare inbundenSvenska, 2015