Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder häftadSvenska, 2018