Sotsvart och självlysande danskt bandSvenska, 2022