Sörjda av ingen - saknade av få pocketSvenska, 2020