Skärvor av ett brustet sinne storpocketSvenska, 2020