Skånelaholm : ett gods i Uppland inbundenSvenska, 2008