Sjukt, syster! Kärlek och uppror i svensk sjukvård danskt bandSvenska, 2018