Så målade man : svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid inbundenSvenska, 2015