Riley Reynolds Crushes Costume Day inbundenEngelska, 2022