Renskötselrätt i nordisk belysning danskt bandSvenska, 2015