Psychoanalytic Case Formulation inbundenEngelska, 1999