Populärvetenskapens poetik och retorik danskt bandSvenska, 2021