Ordforråd hos flerspråklige barn häftadNorska, 2013