Observations on the Superior Efficacy of the Red Peruvian Bark häftadEngelska, 2019