Neuropsykologi - Normalfunktion, demenser och avgränsade hjärnskador inbundenSvenska, 2001