När stjärnor tänds i natten danskt bandSvenska, 2020