När identiteter förändras danskt bandSvenska, 2019