När det hälsosamma blir ohälsosamt : hjälp när tankar om kropp, mat och äta flexbandSvenska, 2019