Multimodal interaktionsanalys flexbandSvenska, 2020