Modern personlighetspsykologi : vi märkliga människor danskt bandSvenska, 2017