Minifakta om djurungar vid vatten inbundenSvenska, 2019